reunions tècniques

L'elaboració de l'Estratègia DUSI d'Alzira ha integrat la participació i col·laboració de diferents sectors i àmbits locals, tant l'institucional, a través del Govern Local i els diferents tècnics municipals com el social i econòmic, a través dels Consells Sectorials.

 

La identificació de problemes, l'establiment dels objectius estratègics, així com el disseny de les accions i plans que vénen arreplegats en l'estratègia DUSI d'Alzira ha sigut possible gràcies a les aportacions, suggeriments i informes aportats per l'equip de Govern Local, pels diferents tècnics municipals responsables de les distintes àrees de l'Ajuntament, així com, de les reunions mantingudes pels diferents Consells Sectorials

 

Consulta la cronologia de les reunions

Actes Consell Medi ambient

Actes Comité Projectes Europeus

Acta Consell Acció Social i Salut

IMG_8145
IMG_7886