Desenvolupament UrbàSostenible i Integrador

Entre totes i tots hem de construir un model de ciutat que avance cap a un major dinamisme econòmic, per la igualtat d'oportunitats i lluitar contra el canvi climàtic. Hem de generar un moviment per una Alzira Sostenible. Per això mateix aspirem a una ciutat amb un sector econòmic innovador, amb polítiques socials que superen les dificultats que patim i que siga respectuosa amb el medi ambient que hem heretat.

 

L’Ajuntament d’Alzira i moltes de les entitats que treballen a Alzira estem dissenyant, en comú, tota una estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrador (DUSI) que ha de mirar a l’Alzira del demà. Cap a una Alzira sostenible econòmica, social i ambientalment. I volem que participes i digues la teua opinió, perquè en aixe camí hem d’avançar entre totes i tots.

 

L'Estratègia DUSI d'Alzira permetrà dissenyar i planificar un projecte de ciutat per al periode 2016-2022 i optar a finançament europeu procedent dels fons FEDER.

 

L'Estratègia DUSI ens ha permés realitzar una anàlisi integral del model de ciutat i identificar  les debilitats i amenaces d'Alzira, així com establir uns objectius estratègics que ens permeten combatre-les i aprofitar les fortaleses i oportunitats. 

 

Les prioritats que s'han establit en l'estratègia DUSI són:

 

  • Promoure les TIC amb estratègies de desenvolupament urbà integrat a través d'actuacions en Administració electrònica local i Smart Cities

  • Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores en la xarxa viària, transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes.

  • Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural de les àrees urbanes, en particular les d'interés turístic.

  • Accions integrades de revitalització de la ciutat, de millora de l'entorn urbà i el seu medi ambient

  • Regeneració física, econòmica i social de l'entorn urbà en àrees urbanes desfavorides a través d'estratègies urbanes integrades